Zmień
motyw
X
Spis treści:
1. Definicje
2. Postanowienia początkowe
3. Kanały z listy “Serwer”
4. Kanał “memy”
5. Kanały z listy “zabawy”
6. Zaproszenia
7. Postanowienia końcoweRegulamin serwera Discord PlayingMc
Rozdział I
Definicje
Serwer Discord - serwer stworzony na platformie Discord, którego dotyczy ten regulamin.

Serwer Minecraft - serwer stworzony do gry multiplayer w Minecraft.

Administracja/Administracja serwera Discord - administracja, zajmująca się opieką nad serwerem oraz tworzeniu nowych rzeczy na nim.

Administracja serwera Minecraft - administracja serwera, którego dotyczy serwer Discord opisywany w tym regulaminie.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w aplikacji Discord, która dołączyła do serwera opisywanego w tym regulaminie.

Kanał - miejsce wydzielone na serwerze Discord do konkretnych celów zawartych w nazwie kanału.

Ostrzeżenie - informacja wydawana przez administrację serwera Discord do użytkownika o tym, że złamał regulamin.

Ban - tymczasowa lub nieskończona blokada na dostęp do wszystkich kanałów serwera Discord.

Wiadomość - pojedyncze wysłanie przez użytkownika treści w formie tekstowej, obrazka gifa lub każdej innej formie, pojawiającej się reszcie użytkowników Discorda.

Spamowanie - masowe wysyłanie wiadomości nie mających żadnego przekazu ani sensu, mające na celu zaburzenie prawidłowego funkcjonowania czatu publicznego lub prywatnego, forum, zgłoszeń oraz wszelkich innych miejsc, gdzie możliwe jest wysyłanie wiadomości tekstowych lub głosowych.
Rozdział II - Postanowienia początkowe
§1
Dołączenie do serwera Discord zobowiązuje do zapoznania się z regulaminem tego serwera oraz do przestrzegania go. Jeżeli użytkownik nie zaznajomił się z regulaminem, regulamin ten nadal go obowiązuje. Dołączenie do serwera jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
§2
Nie wolno na żadnym z kanałów wypowiadać słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za wulgarne, obrażać innych użytkowników Discorda, publikować obraźliwych lub nieodpowiednich treści, wysyłać linków lub załączników, które mogą stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla innych użytkowników serwera oraz ich komputerów i prywatności.
§3
Na wszystkich kanałach serwera Discord jest zakaz promowania innych serwerów Discord, innych serwerów Minecraft i stron www bez pozwolenia administracji.
§4
Na wszystkich kanałach serwera Discord jest zakaz spamowania. Administracja ma prawo do odwołania tego punktu regulaminu na wybranych kanałach.
§5
Jeżeli użytkownik złamie jakiś punkt regulaminu serwera Discord, administracja ma prawo do upomnienia go o działaniu wbrew zasadom. Po trzecim upomnieniu, administracja ma prawo do zablokowania danego użytkownika za czas ustalony przez wydającego bana. Blokada może być również wydana bez określenia daty jej wygaśnięcia.
§6
Nie wolno jednej osobie dołączać do serwera Discord z więcej niż jednego konta. Z kolejnego konta można dołączyć jedynie po opuszczeniu serwera z poprzedniego konta. W przypadku udowodnienia posiadania dwóch lub więcej kont na serwerze przez jedną osobę, administracja ma prawo do natychmiastowego zablokowania wszystkich lub wybranych kont danej osoby. Paragraf ten nie dotyczy administracji Discorda, której celem są testy lub za pozwoleniem jednego z opiekunów serwera Discord.
§7
Na wszystkich kanałach serwera Discord surowo zabronione jest poruszanie tematów nazistowskich, nieetycznych, politycznych oraz wszystkich innych, które mogą zostać uznane przez administrację za nieodpowiednie.
§8
Administracja nie odpowiada za treści publikowane przez użytkowników serwera Discord, jednak jest zobowiązania do przeciwdziałania łamania regulaminu przez użytkowników. Prawnie za swoje czyny może odpowiadać jedynie osoba publikująca daną treść.
§9
Administracja serwera Discord zastrzega sobie prawo do regulaminu tego serwera oraz do wprowadzania w nim wszelkich zmian.
§10
Wszelkie inne zachowania nie wymienione w regulaminie, które zostaną zinterpretowane przez administrację serwera jako nieodpowiednie, mogą skutkować odpowiednią karą ze strony administracji serwera.
§11
Zakazane jest wysyłanie dużej ilości wiadomości na kanałach przeznaczonych do innych tematów niż wysyłane wiadomości lub nie przeznaczonych do wysyłania wiadomości tekstowych.
Rozdział III - Kanały z listy “Serwer”
§12
W kanale z tejże listy o nazwie “partnerstwa” publikowane są zawarte współprace z innymi serwerami Discord lub organizacjami. Administracja odpowiada za bezpieczeństwo oraz poprawność przesyłanych tam linków oraz treści.
§13
Kanał z tejże listy o nazwie “auto role” jest przeznaczony do wybierania różnych ról na serwerze Discord. Wybranie więcej niż jednej płci lub więcej niż jednej kategorii wiekowej jest zakazane i będzie skutkowało ostrzeżeniem dla użytkownika.
Rozdział IV
Kanał "memy"
§14
Kanał jest przeznaczony do wysyłania memów. Memy wysyłane na tym kanale nie mogą być obraźliwe w stosunku do nikogo i niczego oraz nie mogą źle się odnosić do serwera Discord, serwera Minecraft oraz do administracji obu tych serwerów.
§15
W tym kanale nie wolno przesyłać żadnych filmów oraz nie wolno umieszczać linków do memów. Należy je przesłać bezpośrednio do kanału. Nie wolno również wysyłać wiadomości tekstowych.
Rozdział V - Kanały z listy “zabawy”
§16
W każdym kanale z tej listy nie wolno publikować wiadomości niezwiązanych z przeznaczeniem tego kanału. Wiadomości niezgodne z przeznaczeniem będą usuwane, a użytkownik, który je wysyłał może otrzymać ostrzeżenie od administracji serwera Discord.
§17
W kanale o nazwie “liczenie” można pisać jedynie kolejne liczby. Po uzyskaniu ustalonego przez administrację progu jest losowana nagroda.
§18
Jeżeli w kanale o nazwie “ostatnia litera” użytkownik się pomyli wpisując nieodpowienie słowo, ma obowiązek usunięcia lub poprawienia tej wiadomości. Użytkownik nie może wysyłać więcej niż jedną wiadomość z rzędu.
§19
Jeżeli w kanale o nazwie “rymy” użytkownik się pomyli wpisując nieodpowienie słowo, ma obowiązek usunięcia lub poprawienia tej wiadomości.
§20
W kanale o nazwie “rymy” użytkownik nie może wysyłać więcej niż jedną wiadomość z rzędu.
Rozdział VI - Zaproszenia
§21
Zakazane jest zapraszanie swoich kont. Oznacza to, że w przypadku udowodnienia, że zaproszone przez użytkownika konto należy do tego samego użytkownika, administracja serwera Discord ma prawo do zablokowania na czas nieokreślony zarówno konta, z którego dana osoba dołączyła na serwer, aby mieć zaproszenie, jak i konto, na które zaproszenie zostało dodane.
§22
Zabronione są wszelkiego rodzaju inne oszustwa związane z fikcyjnymi zaproszeniami. Na konto, które oszukuje w zakresie zaproszeń jest nakładana blokada bez możliwości przywrócenia dostępu do konta.
§23
Nagrody przyznawane za liczbę zaproszeń na serwer Discord ustala administracja serwera Discord wraz z administracją serwera Minecraft. Nagrody te nie podlegają zwrotowi oraz nie mogą być wymienione na żadne inne.
Rozdział VII - Postanowienia końcowe
§24
Serwer Discord jest własnością administracji serwera. Wszelkie prawa do niego oraz do regulaminu są zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja regulaminu
30.03.2020