Zmień
motyw
X
Spis treści:
1. Definicje
2. Postanowienia początkowe
3. Chat
4. Rozgrywka
5. Administracja
6. Postanowienia końcoweRegulamin serwera PlayingMc
Rozdział I - Definicje
Serwer - publiczny serwer gry Minecraft o adresie połączenia playingmc.pl przeznaczony do udostępniania wieleosobowego trybu gry wszystkim graczom społeczności Minecraft.

Użytkownik - osoba, która połączyła się z serwerem oraz zarejestrowała na nim konto. To określenie jest używane zamiennie z określeniem gracz.

Tryb - tryb na serwerze udostępniony użytkownikom jako osobny serwer, na który można dołączyć z huba, do którego gracze się łączą przez adres IP serwera.

Zmutowanie (ang. to mute - wyciszać) - kara czasowa sprawiająca, że gracz, który został zmutowany nie może nic pisać na chacie prywatnym jak i na chacie publicznym przez czas podanym podczas mutowania gracza. Kara ta nie może trwać wiecznie.

Ban (ang. zakaz) - kara czasowa, sprawiająca, że gracz, na którego została nałożona ta kara nie może dołączyć na tryb, na którym został zbanowany aż do wygaśnięcia bana. Kara ta nie może trwać wiecznie.

Ban permanentny (ang. permanent ban - stały zakaz) - kara sprawiająca, że gracz, na którego została nałożona ta kara nie może do końca edycji trybu dołączyć na dany tryb.

Wyrzucenie gracza - wyrzucenie gracza z serwera, która ma na celu sprawienie mu trudu ponownego wejścia na serwer oraz konieczności zalogowania się w ramach kary jednorazowej. Ta definicja może być stosowana zamiennie ze słowem kick (ang. wyrzucić, rzut, kopnięcie).

Regulamin serwera - umowa między twórcami serwera, a użytkownikiem końcowym, która zawiera warunki korzystania przez użytkownika z serwera. Rejestracja konta jest równoznaczna z zaakceptowaniem wszystkich warunków.

Spamowanie - masowe wysyłanie wiadomości nie mających żadnego przekazu ani sensu, mające na celu zaburzenie prawidłowego funkcjonowania czatu publicznego lub prywatnego, forum, zgłoszeń oraz wszelkich innych miejsc, gdzie możliwe jest wysyłanie wiadomości tekstowych lub głosowych.
Rozdział II - Postanowienia początkowe
§1
Rejestrując się na serwerze, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje. W przypadku nie zaznajomienia się przez gracza z regulaminem przed rejestracją na serwerze, regulamin i tak w pełni go obowiązuje.
§2
Regulamin w pełni obowiązuje administrację serwera, która jest zobowiązana jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków pełnionych na serwerze.
§3
Administratorem danych osobowych, takich jak adresy IP użytkowników oraz nicki graczy, jest jedynie najwyższa ranga w administracji serwera o nazwie Admin. Osoby mające dostęp do tych danych są zobowiązane do chronienia tych danych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
§4
Zabronione jest zakładanie więcej niż jedno konto na serwerze przez jedną osobą, gdy konta te mają na celu osiągnięcie korzyści materialnych na serwerze, które nie byłyby dostępne na jednym koncie.
§5
Dozwolone jest założenie do 3 kont z jednego adresu IP jedynie wtedy, gdy z tych kont korzystają trzy różne osoby, które należą do jednej sieci lokalnej, ze względu na to samo zewnętrzne IP komputerów podpiętych do tej sieci.
§6
Każdy jest odpowiedzialny za swoje konto i musi dbać o nie udostępnianie hasła do konta. Administracja serwera nie odpowiada za szkody powstałe przez wyciek hasła z winy użytkownika. Kary nałożone na konto podczas utraty kontroli nad kontem z tego samego powodu, nie mają podstawy do tego, aby były cofnięte.
§7
Cały regulamin dotyczy wszystkich trybów serwera łącznie z hubem oraz serwerem bungeecord.
§8
Kary czasowe określone we wszystkich paragrafach regulaminu mogą się kumulować w przypadku, kiedy dany gracz złamie więcej niż jeden paragraf tego regulaminu.
Rozdział III - Chat
§9
Zabronione jest spamowanie na chacie publicznym oraz chacie prywatnym na serwerze. Za złamanie tego punktu regulaminu administracja ma prawo zmutować gracza na czas maksymalnie do 60 minut, wyrzucić gracza z serwera lub zbanować na maksymalnie czas do 30 minut.
§10
Zabronione jest spamowanie na wszelkie, niewymienione jeszcze możliwe sposoby, czyli poprzez wysyłania zapytań o teleportację, wysyłania przelewów o bardzo małej kwocie oraz robienie czegokolwiek, aby świadomie zanieczyścić chat ogólny lub chat jednego gracza. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu administracja ma zastosować tę samą karę, co w przypadku paragrafu 9.
§11
Nie wolno nadużywać pisania dużymi literami na czacie publicznym oraz prywatnym, jeżeli odbiorca wiadomości sobie tego nie życzy. W razie nieprzestrzegania tego punktu regulaminu administracja ma prawo zmutować gracza na czas maksymalnie do 60 minut, wcześniej ostrzegając go przynajmniej jeden raz o złamaniu regulaminu.
§12
Nie wolno używać żadnych wulgaryzmów zarówno na chacie publicznym jak i prywatnym, jeżeli odbiorca wiadomości sobie tego nie życzy oraz żadnych słów, które są powszechnie uważane za wulgaryzmy. W razie nieprzestrzegania tego punktu regulaminu administracja ma prawo zmutować gracza na czas maksymalnie do 24 godzin bez konieczności ówczesnego upomnienia gracza o złamaniu regulaminu.
§13
Zakazane jest obrażanie innych graczy, administracji serwera, osób publicznych, organizacji oraz osób trzecich na chacie publicznym oraz prywatnym. W razie nieprzestrzegania tego punktu regulaminu administracja ma prawo zmutować gracza na czas maksymalnie do 24 godzin bez konieczności ówczesnego upomnienia gracza o złamaniu regulaminu.
§14
Nie wolno reklamować w żaden sposób innych serwerów minecraft ani żadnych stron z nimi powiązanych na chacie publicznym jak i prywatnym. W razie nieprzestrzegania tego punktu regulaminu administracja ma prawo zbanować gracza permanentnie lub zmutować go na czas maksymalnie do 10 dni bez konieczności ówczesnego upomnienia gracza o złamaniu regulaminu.
§15
Zakazane jest udostępnianie żadnych linków bez pozwolenia administracji serwera. W razie nieprzestrzegania tego punktu regulaminu administracja ma prawo zbanować gracza permanentnie, zbanować czasowo na czas maksymalnie do 10 dni lub zmutować go na czas nie dłuższy niż 24 godziny bez konieczności ówczesnego upomnienia gracza o złamaniu regulaminu.
§16
Nie wolno oszukiwać innych graczy, naciągać ich na itemy, wirtualną walutę w grze itp. poprzez chat publiczny oraz prywatny. W przypadku zgłoszenia oszustwa przez poszkodowanego gracza i ujawnienia oszustwa, gracz może być zablokowany przez administrację na czas maksymalnie do 10 dni.
§17
Nie wolno na chacie publicznym pisać kontrowersyjnych rzeczy oraz tematów związanych z polityką. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu administracja serwera ma prawo zmutować gracza na czas do 24 godzin. W skrajnych sytuacjach administracja serwera ma prawo do zbanowania gracza na czas maksymalnie do 24 godzin.
§18
Nie wolno na chacie publicznym propagować działalności niezgodnej z prawem polskim oraz podejmować wszelkich innych tematów, które mogą być interpretowane przez administrację serwera jako nieodpowiednie. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu administracja ma prawo do zmutowania gracza czasowo lub zbanowania go czasowo lub permanentnie.
Rozdział IV - Rozgrywka
§19
Nie wolno wykorzystywać błędów gry, które powstały przez niedopatrzenia administracji lub przez bugi gry Minecraft. Takie błędy należy zgłaszać natychmiast administracji serwera, jeżeli jest to możliwe. W razie wykorzystywania błędów, administracja ma prawo zablokować gracza na czas maksymalnie do 30 dni.
§20
Zabronione jest używanie jakichkolwiek cheatów lub programów wspomagających rozgrywkę. Mogą być używane: optifine, shadery i paczki z teksturami, które nie ułatwiają w żaden sposób gry oraz nie działają podobnie do cheatów. W razie nieprzestrzegania tego punktu regulaminu administracja ma prawo zablokować gracza na czas maksymalnie do 90 dni.
§21
Zabronione jest posiadanie oraz wykorzystywanie nielegalnych itemów pozyskanych z buga gry Minecraft. Jeżeli administracja wykryje wykorzystywanie lub posiadania takich itemów w ekwipunku, w skrzyni enderchest lub na swoim terenie w skrzyni, ma prawo do zbanowania gracza permanentnie.
§22
W przypadku próby lub udanej próby wysyłania dużej ilości zapytań na serwer, które mają na celu uniemożliwienie lub utrudnienie w znacznym stopniu rozgrywki innym graczom poprzez duże wykorzystanie zasobów serwera, użytkownik, który te zapytania wykonywał może zostać permanentnie zbanowany na adres IP przez administrację serwera. Administracja nie odpowiada za zbanowanie graczy, którzy będą chcieli się w przyszłości połączyć z serwerem przez zablokowany adres IP, z którego został wykonany w przeszłości atak. Osoba wykonująca takie ataki podlega również kodeksie karnemu.
§23
Wszystkie inne zachowania w grze, które nie są wymienione w regulaminie serwera, a zostaną uznana przez administrację za nieodpowiednie, mogą skutkować zbanowaniem gracza na czas maksymalnie do 30 dni lub permanentnie.
§24
W przypadku włamania na serwer lub jakiegokolwiek przywłaszczenia sobie władzy, gracz jest z automatu banowany permanentnie na adres IP, z którego się połączył.
§25
Żadna decyzja administracji serwera nie jest ostateczna. Gracz ma prawo odwołać się od każdej decyzji na stronie serwera w zakładce Kontakt lub na serwerze Discord podany w raporcie bana.
§26
Umyślne niszczenie wszelkich map na serwerze jest zakazane (zwane również "griefowaniem"). Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu, administracja serwera ma prawo zbanować gracza na czas maksymalnie do 24 godzin.
§27
Zakazane jest pisanie tabliczek z wulgaryzmami oraz obraźliwymi treściami. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu administracja serwera ma prawo do zablokowanie gracza na czas maksymalnie do 24 godzin.
§28
Zakazane jest budowanie wulgarnych lub kontrowersyjnych budowli na wszystkich mapach na serwerze. Logi z niszczenia oraz z budowania w grze są zapisywane i przechowywane. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu administracja serwera ma prawo do zbanowania gracza na czas maksymalnie do 10 dni oraz usunięcia tej budowli.
§29
Wszelkie kary czasowe oraz permanentne dotyczą jedynie konkretnego trybu całego serwera i nie mają wpływu na pozostałe tryby. Kary te są kasowane po zakończeniu edycji serwera.
§30
W grze są dostępne do kupienia dwie rangi: VIP, SVIP. Rangi można kupić w sklepie serwera, który znajduje się na stronie internetowej serwera za polską walutę płatniczą. Rangi są dostępne w wariantach: na 10 dni, na 30 dni, na zawsze (do zakończenia edycji serwera). Jeżeli gracz wykupi rangę i nie skończy się jej ważność przed zakończeniem edycji serwera, ranga się przenosi do nowej edycji, jeżeli użytkownik zgłosi się po swoją rangę na nowej edycji. Ranga na zawsze przy zmianie edycji serwera przepada, pod warunkiem, że edycja trwała więcej niż 3 miesiące.
§31
Każdy zakup w sklepie dotyczy konkretnego trybu na serwerze i nie ma żadnego związku z pozostałymi trybami. Cena każdego z produktów w sklepie na każdym trybie mogą się różnić.
Rozdział V - Administracja
§32
Na stronie serwera jest możliwość złożenia skargi na każdego z administracji serwera w zakładce "Administracja". Skarga musi być zgodna z regulaminem serwisu PlayingMc.
§33
Rekrutacja do administracji serwera jest nieaktywna do odwołania. Otwarcie rekrutacji do administracji serwera zawsze jest ogłaszane na stronie głównej strony internetowej serwera, gdzie jest opisane dokładne stanowisko, na które serwer poszukuje administratora, minimalne wymagania dostania się do administracji oraz kontakt, przez który należy się komunikować w celu zgłoszenia swojej kandydatury do rekrutacji.
§34
Wyniki każdej rekrutacji są zawsze również publikowane na stronie serwera w zakładce "Ogłoszenia".
§35
Wynikiem wielu uzasadnionych skarg na daną osobę z administracji serwera lub wielu przypadków niezastosowania się do regulaminu serwera przez danego administratora, ranga oraz wszystkie funkcje administracyjne zostają zabierane z możliwością przywrócenia rangi w przyszłości.
§36
Gdy brak aktywności danego administratora na serwerze przekroczy 10 dni bez ówczesnego podania realnej przyczyny, taki administrator traci posadę z możliwością jej odzyskania pod warunkiem, że nie została ona już zajęta przez innego użytkownika.
§37
Prawo do przyznawania rang na serwerze oraz do przeprowadzania rekrutacji do administracji serwera ma jedynie właściciel serwera. Rangę na serwerze można również zakupić w sklepie serwera znajdującym się na stronie internetowej serwera.
Rozdział VI - Postanowaienia końcowe
§38
Serwer działa na zasadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej zawartej w Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
§39
Właściciel serwera zastrzega sobie wyłączne prawo do serwera i regulaminu oraz wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian.
Ostatnia aktualizacja regulaminu
30.03.2020