Zmień
motyw
X
Spis treści:
1. Definicje
2. Postanowienia początkowe
3. Forum
4. Zgłoszenia
5. Uchests
6. Postanowienia końcoweRegulamin serwisu internetowego PlayingMc
Rozdział I - Definicje
Serwis internetowy - strona www dostępna dla wszystkich o adresie połączenie www.freeb.pl przeznaczona dla graczy serwera PlayingMc o adresie połączenia playingmc.pl. Określenie używane zamiennie z określeniami: serwis, strona.

Użytkownik - osoba fizyczna, która zarejestrowała konto w serwisie.

Forum - zakładka, w której każdy może się wypowiedzieć na dany temat. Uprawnienia do odczytywania tego forum ma każda osoba, natomiast wypowiadać się może tylko osoba posiadająca konto w serwisie będąca na nim zalogowana.

Serwer Minecraft - publiczny serwer gry Minecraft o adresie połączenia playingmc.pl przeznaczony do udostępniania wieleosobowego trybu gry wszystkim graczom społeczności Minecraft.

Spamowanie - masowe wysyłanie wiadomości nie mających żadnego przekazu ani sensu, mające na celu zaburzenie prawidłowego funkcjonowania czatu publicznego lub prywatnego, forum, zgłoszeń oraz wszelkich innych miejsc, gdzie możliwe jest wysyłanie wiadomości tekstowych lub głosowych.

uChests - wirtualna gra pozwalająca wygrywać nagrody, które można wypłacić w postaci wirtualnych rzeczy na serwerze Minecraft.
Rozdział II - Postanowienia początkowe
§1
Rejestrując się w serwisie internetowym PlayingMc, zwanym później serwisem, użytkownik potwierdza znajomość regulaminu serwisu oraz go w pełni akceptuje. W przypadku nie zaznajomienia się z regulaminem serwisu przy rejestracji, regulamin i tak użytkownika bezwzględnie obowiązuje.
§2
Regulamin w pełni obowiązuje administrację serwisu, która jest zobowiązana jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków pełnionych w serwisie.
§3
Zakazane jest zakładanie więcej niż jedno konto przez jedną osobę. W przypadku udowodnienia posiadania drugiego lub więcej kont przez jedną osobę, administracja serwisu ma prawo bezpowrotnie skasować wszystkie lub wybrane konta danego użytkownika. Administracja ma prawo również zwolnić poszczególne konta z konieczności przestrzegania tego paragrafu.
§4
Zabronione jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych podczas rejestracji konta. W przypadku udowodnienia tego, że podane dane osobowe są niezgodne z prawdą, administracja serwisu ma prawo bezpowrotnie skasować konto danego użytkownika.
§5
Każdy jest odpowiedzialny za swoje konto i musi dbać o nie udostępnianie hasła do konta. Administracja serwisu nie odpowiada za utratę konta z powodu udostępnienia hasła. Jeżeli z konta korzystała osoba, która nie była właścicielem tego konta, nie ma możliwości z tego powodu cofnięcia wszelkich kar nałożonych na to konto.
§6
Administratorem podawanych danych podczas rejestracji, czyli: adres e-mail, nick gracza jest administracja serwisu. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do nie podawania tych danych osobom trzecim oraz do strzeżenia tych danych przed wyciekiem poza serwis.
§7
Serwis używa technologii plików cookies w celu zapewnienia lepszego korzystania z serwisu użytkownikom. Dane zgromadzone podczas zapisywania plików cookies nie są danymi wrażliwymi ani śledzącymi. Użytkownik wchodząc na stronę serwisu akceptuje pliki cookies zapisywane na jego komputerze. Ten punkt dotyczy wszystkie osoby łączące się ze stroną, a nie tylko użytkowników.
Rozdział II - Forum
§8
Uprawnieni do zakładania nowych tematów na forum w serwisie oraz odpowiadania na tematy są jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu w celu identyfikacji założyciela danego wątku lub właściciela odpowiedzi na dany wątek.
§9
Zarówno w tworzeniu nowego wątku jak i odpowiadania na dany wątek nie wolno używać wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za niestosowane w miejscu publicznym. Zakazane jest również obrażanie innych, propagowanie niedozwolonych treści oraz dodawanie linków do stron zagrażających komputerom odbiorców. Wątek lub komentarz łamiący wymienione powyżej zakazy jest kasowany przez administrację serwisu.
§10
W przypadku powtórzenia się skasowania wątku lub komentarza przez administrację serwisu, konto, z którego wątek lub komentarz został opublikowany zostaje bezpowrotnie kasowane bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
§11
Wszelkie zachowania na forum, które nie zostały zawarte w tym regulaminie, a zostanę interpretowane przez administrację serwisu jako nieodpowiednie, będą odpowiednio karane w sposób zawarty w paragrafie nr. 10.
Rozdział IV - Zgłoszenia
§11
W zakładce "Administracja" jest możliwość napisania skargi na danego administratora serwera Minecraft. Aby skarga została zaakceptowana musi ona zawierać dokładny opis zawinienia administratora oraz nie może ona zawierać wulgaryzmów ani żadnych obraźliwych zwrotów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi, będą wyciągnięte konsekwencje z zawinienia danego administratora.
§13
Zakazane jest spamowanie skargami na administrację serwera Minecraft. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu administracja serwisu ma prawo bezpowrotnie skasować konto użytkownika bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
§14
W zakładce "Kontakt" jest możliwość napisania zgłoszenia błędu lub innej informacji do administracji serwisu. Aby zgłoszenie zostało zaakceptowane musi ona zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji oraz nie może ono zawierać wulgaryzmów ani żadnych obraźliwych zwrotów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, użytkownik będzie poinformowany czy jego problem został już rozwiązany.
§15
Za zgłoszenie błędu na serwerze Minecraft oraz pozytywne rozpatrzenie tego zgłoszenia, użytkownik ma prawo do ubiegania się o wirtualną nagrodę na serwerze od administracji za pomoc w ulepszaniu gry.
§16
Zakazane jest spamowanie zgłoszeniami. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu administracja serwisu ma prawo bezpowrotnie skasować konto użytkownika bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
§17
Zarówno w skargach na administrację serwera jak i w zgłoszeniach, znajdujących się w zakładce Administracja, zakazane jest używanie wulgaryzmów oraz obraźliwych zwrotów. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady, skarga lub zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez administrację, zostanie ono zamknięte bez udzielenia odpowiedzi oraz konto użytkownika, z którego została wysłana nieodpowiednia wiadomość zostanie bezpowrotnie skasowane bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
§18
W zakładce “Kontakt” jest opcja skorzystania z kontaktu z administracją serwisu dla osób niezarejestrowanych w serwisie. Odpowiedź zostanie wysłana na e-maila podanego w formularzu kontaktowym maksymalnie w ciągu 7 dni.
Rozdział V - uChests
§19
uChests jest dostępny jedynie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
§20
Wirtualna waluta, którą gracze posługują się w grze uChests nie ma nic wspólnego z legalnym środkiem płatniczym w żadnym kraju, ani nie ma nic wspólnego z hazardem.
§21
Za pomocą zgromadzonych środków w grze uChests można kupić w sklepie serwera wirtualne przedmioty dostępne w sklepie. Tej waluty nie można w żaden inny sposób wypłacić z gry.
§22
Wszelkie nagrody zgromadzone podczas grania w uChests są możliwe do wypłacenia jedynie jako wirtualny przedmiot na serwerze Minecraft.
§23
Użytkownik, który zobaczy błąd, musi jak najszybciej go zgłosić administracji serwisu poprzez dowolną formę kontaktu. W przeciwnym wypadku konto, na którym błąd był wykorzystywany w celach korzyści w grze, zostanie bezpowrotnie usunięte wraz z nagrodami oraz wirtualną walutą.
§24
Podczas gry gra jest w fazie beta testów, wszelkie nagrody oraz wirtualna waluta zdobyta przez błąd w grze mogą być cofnięte przez decyzję administracyjną. Informacja o tym, czy gra jest w fazie beta testów znajduje się obok loga gry w serwisie. Aktualne beta testy zostaną zakończone 1 czerwca 2020 roku i mogą być w każdej chwili wznowione.
§25
W razie wykrycia przez administrację podejrzanego ruchu na koncie, administracja ma prawo czasowo zablokować konto do wyjaśnienia.
§26
Wszelkie inne zachowania, które nie zostały zawarte w regulaminie, a zostaną zinterpretowane przez administrację serwisu jako nieodpowiednie, mogą być odpowiednio ukarane.
Rozdział VI - Postanowienia końcowe
§27
Administracja serwisu ma pełne prawo do treści znajdujących się na stronie głównej oraz wszystkich podstronach i zastrzega sobie prawo do kopiowania oraz ponownego wykorzystywania tych treści.
§28
Administracja serwisu ma pełne prawo do regulaminu serwisu i zastrzega sobie prawo do edytowania, kopiowania i ponownego wykorzystania tego regulaminu.
Ostatnia aktualizacja regulaminu
30.03.2020